Người C.P

Thư kêu gọi giảm rát thải nhựa từ ông Montri Suwanposri – tổng giám đốc C.P.Việt Nam

Thực hiện phương châm nhà nhà hạn chế chất thải nhựa, người người phòng chống ô nhiễm rác thải nhựa để xã hội tiến tới nói không với chất thải nhựa. Ông Montri Suwaposri - Tổng Giám đốc đã có lời kêu gọi công nhân viên nói không với rác thải nhựa, bảo vệ môi trường sống xanh bằng những hành động nhỏ.

Ông Montri Suwanposri – Tổng Giám đốc C.P.Việt Nam

Theo thống kê về môi trường thì Việt Nam là nước đứng thứ 4 trên thế giới về xả rác thải nhựa ra biển. Rác thải túi nilon và sản phẩm nhựa đang trở thành gánh nặng cho môi trường Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung.

Nhằm nâng cao ý thức trong việc giảm thiểu đồ dùng nhựa, rác thải nhựa cho nhân viên bên trong và bên ngoài công ty, phòng Phát triển bền vững đã phối hợp cùng với tổ chức phi chính phủ (AIESEC, Việt Nam Sạch xanh) cho những dự án về môi trường trong tập thể công nhân viên thông qua các buổi tuyên truyền, hội thảo.

Đồng hành với nâng cao nhận thức giảm rác thải nhựa, Ông Montri Suwanposri – Tổng Giám đốc đã có lời kêu gọi công nhân viên nói không với rác thải nhựa, bảo vệ môi trường sống xanh bằng những hành động nhỏ xuất phát từ chính bản thân như dùng túi /ly có thể tái sử dụng nhiều lần, giảm tối thiểu sử dụng đồ nhựa.

Phòng Truyền Thông

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *