Từ khóa: "thùng rác"

Thùng đựng rác sáng tạo từ chai nước C.P.

Chi nhánh Bến Tre của C.P. Việt Nam đã có tác phẩm dự thi CPer Sáng tạo vì môi trường, đó là ý tưởng của anh Nguyễn Văn Thành và Nguyễn Hồng Khoa nhân viên bộ phận môi trường, chi nhánh sản xuất kinh doanh thức ăn thủy sản Bến Tre.

Xem thêm