Từ khóa: "Ngại Wanlop"

Ngài Wanlop: Người gieo hạt từ tâm

Nghiêng mình trước nghĩa cử cao quý thắt chặt thêm tình hữu nghị hòa hợp giữa hai đất nước, xin được phép gọi ông bằng tiếng Ngài đầy kính trọng. Chính xác mà nói, những gì Ngài Wanlop làm là một hành trình gieo hạt từ tâm, để lan tỏa sâu rộng vào chính trái tim của mọi người, để người biết thương người mà sống. Từ đó đời lại đẹp hơn với những mùa hoa ngát hương vô ưu.

Xem thêm