Từ khóa: "hiến maud nhân đạo"

C.P Việt Nam tiếp tục đồng hành cùng Hành trình Đỏ và Hành trình Đỏ xuyên Kiên Giang

Hành trình Đỏ là chiến dịch vận động hiến máu máu cấp Quốc gia với mục tiêu khắc phục tình trạng khan hiếm máu dịp hè. Qua 7 năm đồng hành cùng chương trình, 2 năm tham gia Hành trình Đỏ xuyên Kiên Giang. Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam đã có hàng ngàn lượt cán bộ, công nhân viên tham gia hiến máu, góp phần mang lại sự sống cho hàng ngàn bệnh nhân.

Xem thêm