Từ khóa: "foodbank việt nam"

Chia sẻ của ông Chinoros Benjachavakul trong hội thảo “Lãng phí thực phẩm và trách nhiệm của người trẻ”

Sáng ngày 18/7, ông Chinoros Benjachavakul - Phó Tổng giám đốc C.P. Việt Nam đã tham dự hội thảo "Lãng phí thực phẩm và trách nhiệm của người trẻ" - Food waste and Youth's Responsibility diễn ra tại trường Đại học Công nghiệp thực phẩm TP Hồ Chí Minh. Tại đây, ông Chinoros đã có những chia sẻ thú vị với hơn 200 sinh viên của trường.

Xem thêm