Từ khóa: "CPV’s CEO Town Hall 2019"

C.P.Việt Nam với chương trình CPV’s CEO Town Hall 2019

Vừa qua, tại Văn phòng chính Biên Hòa, Đồng Nai đã diễn ra chương trình CPV’s CEO Town Hall 2019 và được truyền trực tuyến đến 15 chi nhánh của C.P. Việt Nam trên cả nước với sự tham gia của hơn 1000 CBCNV tại tất cả các địa điểm.

Xem thêm