Từ khóa: "CPer"

CPer lan tỏa tinh thần 25 năm Chia sẻ và Phát triển

Chỉ sau vài giờ phát động, hoạt động đổi khung avatar Facebook với chủ đề kỷ niệm 25 năm thành lập Công ty cổ phần chăn nuôi C.P. Việt Nam đã nhận được sự hưởng nhiệt tình từ lãnh đạo đến tập thể cán bộ công nhân viên trong công ty.

Xem thêm