Từ khóa: "CLB Khát Vọng Sáng"

Quyền lợi CPers khi tham gia CLB Khát Vọng Sáng

C.P. Việt Nam và Quỹ hỗ trợ từ thiện C.P.V là đơn vị tiên phong trong việc sáng lập và đồng hành cùng dự án Khát Vọng Sáng. Với mong muốn chia sẻ và lan tỏa tinh thần nhân ái đến cộng đồng, C.P.Việt Nam mong muốn có thêm nhiều CPers cùng chung tay tham gia vào CLB Khát Vọng Sáng.

Xem thêm