Từ khóa: "chăn nuôi khép kín"

Hoàn thiện chuỗi giá trị nông sản

Trong quá trình cơ cấu lại nông nghiệp, cùng với sự phát triển mạnh về hợp tác xã, các doanh nghiệp thành lập mới, sự đầu tư của các doanh nghiệp cũng tăng lên mạnh mẽ.

Xem thêm