Từ khóa: "C.P. Việt Nam"

Báo VNExpress viết về triết lý kinh doanh của C.P: “Gây dựng nguồn thịt sạch và tốt bắt đầu từ giống vật nuôi”

Sau 25 năm có mặt tại Việt Nam, C.P. Việt Nam phát triển sản xuất kinh doanh dựa trên giá trị cốt lõi của Công ty là "3 lợi ích": Lợi ích cho đất nước - Lợi ích cho nhân dân - Lợi ích cho Công ty. Những triết lý kinh doanh đó đã góp phần tạo nên vị trí và thành công của công ty như hiện tại. Để hiểu hơn về những triết lý trong kinh doanh của công ty, các C.Per hãy cùng đọc qua bài viết của VNExpress.

Xem thêm