Từ khóa: "c.p các chương trình tình nguyện cho sinh viên"

Ấn tượng những tấm lòng vàng của người C.P

Sau ngày hội gia đình C.P. Việt Nam đã thu hơn 1.610 đơn vị máu, thu hút hơn 160 người tham gia CLB Ngân hàng máu sống CPer Việt Nam,...Đây là hoạt động thường niên của Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi Việt Nam góp phần tiếp thêm hy vọng cho những người thiếu máu, mang lại nguồn sáng cho những người khiếm khuyết.

Xem thêm