Hướng dẫn tham gia cuộc thi ảnh “Dấu ấn C.P. 25 năm”

https://cper.com.vn/ https://cper.com.vn/the-le-cuoc-thi-anh-dau-an-c-p-25-nam/ https://www.facebook.com/cpvietnamcorp/ BTC Lễ kỉ niệm 25 năm C.P Chia sẻ & Phát triển