Thông báo

C.P. Việt Nam cùng Foodbank cam kết không lãng phí thực phẩm lại CPV Family Day 2019

Ngày đăng: 25/02/2019

Tại ngày hội Gia đình C.P. Việt Nam - CPV FAMILY’S DAY 2019 được tổ chức vào ngày 16/3/2019, Ngân hàng thực phẩm - Foodbank Việt Nam sẽ cùng các CPer cam kết nói không với lãng phí thức ăn.

FoodBank Việt Nam là một tổ chức phi lợi nhuận hoạt động như một trung tâm chứa thức ăn cho các tổ chức từ thiện và các nhóm cộng đồng nuôi dưỡng những người đói. Hướng đến xóa đói giảm nghèo nâng cao ý thức tiết kiệm và phòng chống lãng phí thực phẩm; hỗ trợ điều phối và kết nối ngồn thực phẩm; dự trữ thực phẩm để ứng phó kịp thời khi có tình huống khẩn cấp, thiên tai xảy ra.

Công ty cổ phần chăn nuôi C.P. Việt Nam, Quỹ hỗ trợ từ thiện C.P. Việt Nam cũng là đơn vị đồng sáng lập của Ngân hàng thực phẩm – Foodbank Việt Nam vào đầu năm 2018.

CPer tham gia các hoạt động cùng Foodbank Việt Nam trong năm 2018

Tại ngày hội Gia đình C.P. Việt Nam – CPV FAMILY’S DAY 2019 được tổ chức vào ngày 16/3/2019, với sứ mệnh của mình Foodbank Việt Nam sẽ tuyên truyền, kêu gọi phòng chống lãng phí thực phẩm đến với các CPer.

Đồng thời, CPer và những tối tác có thể đăng ký tham gia Ngân hàng thực phẩm – Foodbank Việt Nam và đóng góp vào quỹ Bữa cơm nghĩa tình để mang lại những suất ăn ấm áp cho đối tượng yếu thế, người có hoàn cảnh đặc biệt trong xã hội.

Đăng ký tham gia cùng Ngân hàng Thực phẩm Foodbank Việt Nam: https://bitly.vn/jx6d

Phòng truyền thông

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *