Hoạt động

บริษัทซีพีเวียดนาม คอร์ปอเรชั่นรับเหรียญอิสริยาภรณ์แรงงานชั้น3และฉลองครบรอบ25ปีการลงทุนในเวียดนาม

Ngày đăng: 06/12/2018

วันที่ 5 ธันวาคม ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติหมีดิ่งในกรุงฮานอย บริษัทซี.พี. เวียดนาม คอร์ปอเรชั่นหรือซีพีวีได้จัดพิธีฉลองครบรอบ 25 ปีการลงทุนในเวียดนามและรับเหรียญอิสริยาภรณ์แรงงานชั้น 3 ของประธานประเทศเวียดนาม โดยมีรองประธานประเทศเวียดนาม ดั๋งถิหงอกถิง นางสาววันทนีย์ วิพุธวงศ์สกุล อุปทูตสถานทูตไทย ณ กรุงฮานอย ตัวแทนของกระทรวง หน่วยงานและองค์กรทั้งภายในและต่างประเทศเข้าร่วม

ในการกล่าวปราศรัยในพิธี นายมนตรี สุวรรณโพธิ์ศรี กรรมการผู้จัดการ ซี.พี. เวียดนามได้ยืนยันว่า “เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 25 ปีการลงทุนในเวียดนาม ทางบริษัทเป็นเกียรติที่ได้รับเหรียญอิสริยาภรณ์ชั้น 3 ของเวียดนาม อันเป็นการยกย่องผลสำเร็จและส่วนร่วมของซี.พี. เวียดนามในตลอด 25 ปีที่ผ่านมา ในนามของกรรมการผู้จัดการ ผมขอขอบคุณรัฐและรัฐบาลเวียดนามเป็นอย่างยิ่ง ในตลอด 25 ปีทางบริษัทได้ยึดปรัชญา 3 ประโยชน์คือถือผลประโยชน์ของประเทศที่เข้ามาลงทุนมีความสำคัญเป็นอันดับแรก รองลงมาคือผลประโยชน์ของประชาชน โดยเฉพาะเกษตรกรเวียดนามและอันดับที่ 3 คือผลประโยชน์ของบริษัท ในเวลาที่ผ่านมา กรรมการและพนักงานของบริษัทได้พยายามอย่างสุดความสามารถเพื่อพัฒนาบริษัทและประชาชนเวียดนามแต่ละคนต่างมีโอกาสเข้าร่วมห่วงโซ่มูลค่าของบริษัทเพื่อผลิตและประกอบธุรกิจเพื่อยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น”

รองประธานประเทศเวียดนาม ดั๋งถิหงอกถิง มอบเหรียญอิสริยาภรณ์แรงงานชั้น 3 ของประธานประเทศเวียดนามให้แก่กรรมการบริษัทฯ

ในตลอด 25 ปีที่ประกอบธุรกิจในเวียดนาม บริษัทซี.พี. เวียดนาม ได้สมทบเงินทุนกว่า 1 ล้าน 3 แสนล้านด่งให้แก่งบประมาณของเวียดนาม สร้างงานทำให้แก่แรงงานเวียดนามกว่า 4 แสนคน จากความพยายามดังกล่าว ทางบริษัทฯได้รับรางวัลอันสูงส่งต่างๆ เช่น เหรียญทองผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพระดับชาติปี 2013 สถานประกอบการยอดเยี่ยม ASEAN Award 2014-2015 หนังสือชมเชยของกระทรวงการเกษตรและพัฒนาชนบทเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมต่อการพัฒนาของหน่วยงานเพาะเลี้ยงเวียดนาม รางวัล ข้าวทองปี 2015 และสินค้าเวียดนามที่มีคุณภาพสูงปี 2015 เป็นต้น.

Vovworld.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *